Поле "{field}" пустое или имеет неверный формат.
На сколько месяцев подписка?
Код проверки неверен
V Всеукраїнська (ІV Міжнародна) науково-практична конференція з медичного права
Просмотров
3

V Всеукраїнська (ІV Міжнародна) науково-практична конференція з медичного права: «Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)»

 

 

 

19-21 травня 2011 р. в одній з провідних «колисок» української медико-правової науки - в м. Одеса - відбулась V Всеукраїнська (ІV Міжнародна) науково-практична конференція з медичного права: «Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)», організаторами якої виступили Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», Міністерство охорони здоров’я України, Одеський національний медичний університет, Одеська обласна державна адміністрація, Управління охорони здоров’я Одеської міської ради.

 
До участі у заході було запрошено представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, громадських організацій, закладів охорони здоров’я, правників, фахівців інших сфер життєдіяльності, як науковців, так і практиків, сфера професійного інтересу яких медичне прав.

 

У конференції брали участь понад 300 учасників, з-поміж яких близько 60 експертів зарубіжної науково-практичної плеяди, зокрема фахівці з Російської Федерації, Республіки Польщі, Чеської Республіки, Республіки Вірменії, Республіки Молдови, Республіки Білорусь, Республіки Азербайджан, Турецької Республіки, Республіки Хорватії, Китайської Народної Республіки. Цьогоріч учасниками були спеціалісти понад 50 вишів, з-поміж яких 23 є закладами іноземних держав, а також члени Всесвітньої асоціації медичного права. 


Захід відбувався за інформаційної підтримки журналів «Медичне право», «Право України», «Медична практика: організаційні та правові аспекти», «Управління закладом охорони здоров’я», Щотижневика «Аптека», юридичного порталу «Pravotoday.in.ua», наукового фахового видання «Бюлетень Міністерства юстиції України», а також за сприяння туроператора «Аеролакс» та юридичної фірми «MedLex».


У межах конференції відбулась прес-конференція за участю Ірини Сенюти, президента ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», Миколи Хобзея, директора Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України, Михайла Бортка, начальника Управління охорони здоров’я та медицини катастроф ОБДА, Наталі Кризиної, заступника директора з наукової роботи ДУ «Український інститут стратегічних досліджень». Учасники прес-конференції обговорили концептуальні вектори розвитку медичного права в Україні, тенденції нормотворення у сфері охорони здоров’я, а також правові механізми, спрямовані на гармонізацію відносин «лікар-пацієнт».


На конференції поряд з пленарними засіданнями відбулись три міжнародні «круглі столи», а саме: «Медична допомога і медична послуга: проблеми і перспективи правового регулювання», «Механізми і процедури захисту прав суб’єктів медичних правовідносин», «Державна політика, інституціоналізація та громадянське суспільство: роль і значення для нормотворення і захисту прав людини в галузі охорони здоров’я». Окрім цього, було проведено науково-практичний семінар «Механізми управління медичною допомогою населенню та питання інтеграції з суміжними галузями».
Учасники науково-практичного заходу мали можливість обговорити управлінські механізми в системі охорони здоров’я, викристалізувати ключові «нормативні недоліки», запропонувати моделі оптимізації надання медичної допомоги, в т.ч. законодавчі, фінансово-господарські, презентувати навчально-методичні напрацювання у контексті викладання медичного права, а також поділитись досвідом щодо правозахисних і правозастосовних процедур у галузі медичного права. Важливим чинником цього наукового форуму була зіркова плеяда фахівців як вітчизняних, так і зарубіжних країн, як медичних працівників, так і правників, як науковців, так і практиків, які з використанням синергістичного підходу з’ясовували проблемні питання багатоаспектних реформ у системі охорони здоров’я.

 


Зокрема, І. Сенюта зазначила, що в 2010 р. МОЗ України було задекларовано дві теми науково-дослідної роботи, «червоною ниткою» крізь які проходить нормативно-правова база в сфері охорони здоров’я, насамперед необхідність її оновлення. Однією з них, спеціальною, є «Систематизація законодавства України в сфері охорони здоров’я», яку МОЗ України виконує разом з ДУ «Український інститут стратегічних досліджень» як спільний проект. Метою проекту є впорядкування нормативно-правової бази в сфері охорони здоров’я України та створення передумов для забезпечення її гармонізації з європейським законодавством. Друга науково-дослідна тема слугувала основою для проекту «Створення концепції розвитку галузі медичного права з метою удосконалення медичного обслуговування в Україні», виконання якого, поряд з МОЗ України, забезпечує Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. В межах цієї доктринально-практичної роботи передбачені наукове обґрунтування практичних рекомендацій щодо виокремлення у системі права України нової комплексної галузі – медичного права України, удосконалення нормативно-правової бази в галузі охорони здоров’я, підготовка відповідних кадрів з метою належного правового забезпечення медичного обслуговування населення в Україні, створення підґрунтя для всебічного розвитку правового забезпечення охорони здоров’я, запровадження дисципліни «Медичне право» в навчальні курси правників і медиків національних вишів. Як відзначила доповідач, з-поміж пріоритетів обидвох проектів, викристалізовується насамперед потреба удосконалення законодавства України у сфері охорони здоров’я, яке є фундаментом реформ у системі охорони здоров’я. Цей вектор змін в окресленій царині є пріоритетним як для державницької, так і для громадської і доктринальної площин.

 


С. Булеца підкреслила, що реальний стан «медичного законодавства» вимагає формування медичного права як комплексної галузі законодавства, у складі якого різногалузеві нормативні акти зв'язуються воєдино комплексним предметом, метою і завданням якого має стати позитивно-правове регулювання медичної сфери.


На конференції відбулась низка цікавих презентацій, з-поміж яких представлення нової книги - практичного посібника «Права людини у сфері охорони здоров’я», автор і керівник проекту І. Сенюта (вперше презентованого на XVIII Всесвітньому конгресі з медичного права, 10 серпня 2010 р., м. Загреб) - новітнього джерельного надбання професійної полиці фахівців, сфера інтересу яких теоретико-практична проблематика захисту прав людини у сфері охорони здоров’я.
За результатами роботи конференції було прийнято резолюцію, в якій відображено домовленості учасників цього науково-практичного заходу, сфокусовані на нормотворенні у сфері охорони здоров’я, визначенні підвалин Національної концепції розвитку медичного права, імплементації навчально-наукових новел, а також на багатовекторній державницькій, професійній, громадській діяльності, яка спрямована на захист прав людини у сфері охорони здоров’я.


Науково-практичний захід отримав значний науковий резонанс та схвальну характеристику учасників, а відтак, сподіваємось, що імплементація добірних зерен на практику не забариться.
 

Добавить комментарий

Facebook
Пользователи

Комментарии | 0

Подписка на новости
Подпишись на рассылку новости по e-mail
Интервью
Олег Ковригин
«Британский офтальмологический центр»: международный опыт для украинских пациентов